תקוף בכל זאת?


gold
רמה 99
נקודות חיים
100 %
התנסות
26.51 %
כוח
140
מיומנות
324
זריזות
466
תחייה
213
כריזמה
345
אינטליגנציה
425
שריון 11024
נזק 255 - 290
שים לב

הפריט הזה ייקשר לנשמה שלך ברגע שתשים את זה עלייך!תיאור הדמות

ue, 26.01.2016 - 18:23:24 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 32

ue, 26.01.2016 - 22:37:01 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 33

ed, 27.01.2016 - 08:08:19 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 34

ed, 27.01.2016 - 13:05:41 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 35

ed, 27.01.2016 - 18:29:46 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 36

hu, 28.01.2016 - 01:19:02 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 37

hu, 28.01.2016 - 08:52:59 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 38

hu, 28.01.2016 - 12:58:50 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 39

hu, 28.01.2016 - 19:59:18 קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 40