סטטיסטיקות קרב - זירה

קרבות: 7.033
ניצחונות: 1.054
הפסדים: 5.978
שיוויונות: 1
נקודות חיים שהופסדו: 3.469.635
נקודות חיים שנלקחו: 10.772.949
זהב שנתפס במשך הקרבות: 119.641 זהב
זהב שנאבד במשך הקרבות: 44.557.473 זהב
נצחונות ברצף: 42

סטטיסטיקות קרב - סירקוס טורמוס

קרבות: 9.487
ניצחונות: 3.279
הפסדים: 6.207
שיוויונות: 1
זהב שנתפס במשך הקרבות: 900.047 זהב
זהב שנאבד במשך הקרבות: 28.390.172 זהב
נצחונות ברצף: 46

משימות

משימות חוזרות שהושלמו: 993
השלים משימה בזמן מוגבל: 64

נצחונות

נקודות: 1359
כבוד: 8.962.576
תהילה: 49.828
(אנשים שנשדדו (דרך הקישור: 0

סטטיסטיכת צינוק

כל-הזמן 7 ימים
מקסימום תהילה 12
מקסימום נזק 53 ---
Ø נזק 47 ---
מקסימום ריפוי 162 ---
Ø ריפוי 27 ---
מושלם 5